Безплатна доставка за поръчки в гр. София

Поръчка 0

Общо Безплатно

Ако е приложима, доставката се калкулира на следващата страница.

Няма добавени продукти

Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на този сайт.

Продажбата на алкохолни изделия от www.villadaros.bg е строго забранена за лица под 18 години!

       

        1. Въведение

Този сайт www.villadaros.bg е собственост на изба Villa Daros, като онлайн магазинът се управлява от „Дарос Енерджи“ ООД в качеството му на ексклузивен търговски представител на избата. Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между доставчика „Дарос Енерджи“ ООД и потребителите, купувачи на стоки, които се предлагат на сайта www.villadaros.bg, посредством договор за покупко-продажба, сключен между страните.

„Дарос Енерджи“ ООД предоставя на клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазина вина чрез заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. „Дарос Енерджи“ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта www.villadaros.bg.

„Дарос Енерджи“ ООД се старае да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация за всички продукти. Въпреки това, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

„Дарос Енерджи“ ООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на „Дарос Енерджи“ ООД. „Дарос Енерджи“ ООД не носи отговорност за не предоставяне на достъп до www.villadaros.bg, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната мрежа (интернет).

„Дарос Енерджи“ си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки/неточности в информацията за продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

       

        2. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия имат следното значение:

„Дарос Енерджи“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 131518732, ИН по ЗДДС: BG131518732, със седалище и адрес на управление: бул. "Витоша" 150, ет.1, гр.София, 1408, предлагащо за продажба стоки от името на изба Villa Daros посредством on-line магазина www.villadaros.bg.

С използването на www.villadaros.bg Вие декларирате, че сте над 18 годишна възраст.

Под продукти/артикули, се разбира:  вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

Под Клиент се разбира физическо или юридическо лице, което е направило поръчка във www.villadaros.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

       

        3. Поръчки/заявки за покупка

За да закупи вино през www.villadaros.bg, клиентът може да се регистрира или да поръча като гост, като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, клиентът трябва да се съгласи с настоящите Общи условия.

Регистрация в сайта

Клиентът предоставя следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес; адрес за доставка; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, лице за контакт. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия

Чрез натискане на виртуалния бутон „Поръчай“, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.villadaros.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка на стока през www.villadaros.bg се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчай“. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за www.villadaros.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявката за покупка се приема от www.villadaros.bg чрез изпращане на потвърждение до е-mail адрес на Клиента, съдържащ основната информация за поръчката: клиент, адрес, е-mail адрес поръчани продукти, тяхната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

       

        4. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка по следния начин:

За територията на град София доставката е безплатна и се изпълнява - до 3 (три дни) за поръчки до 149лв и експресно - до 24 часа за поръчки над 150лв.

За поръчки извън София, поръчките се изпълняват до 3 (три) дни - с доставка до офис на Спиди или Еконт цената е 9.90лв, до адрес - 16.90лв

Стремим се да поддържаме актуални наличности на всички продукти на сайта www.villadaros.bg. Въпреки това, в някои случаи, е възможно по различни причини да нямаме наличност от артикула, който сте заявили. Ако възникне такава ситуация, ще се свържем с Вас на телефона или мейла, посочен в поръчката Ви, за да ви предложим друг продукт или ако не желаете друг продукт, ще върнем в пълен размер плащането, което сте направили, в случай че сте използвали карта.

При изчерпване на вина от дадена реколта, се доставят вина от следваща. Грижим се да отразяваме такива промени в информацията за вината на сайта, но в редки случаи е възможно да има различия между реколтата, отразена на сайта и тази, която ви доставяме.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Виното се предава на клиента или на трето пълнолетно лице, което приема и потвърждава получаването, като подписва придружаващите документи.  Виното може да бъде предаденo само и единствено на пълнолетно лице, което се установява в момента на доставката. При установяване на непълнолетно лице получател на пратката, то тя се връща обратно, а разходите по доставката са за сметка на клиента.

В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, то поръчаната стока се връща обратно в склада. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема разходите по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

         

        5. Цени и методи за плащане

Всички цени на стоки във www.villadaros.bg онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. 

Предвиждаме два метода за плащане:

С дебитна или кредитна карта – плащането се извършва веднага на сайта, като се използват услугите на специализиран доставчик. „Дарос Енерджи“ ООД не разполага с и не пази никакви банкови данни.

Наложен платеж – сумата се заплаща на куриер/служител при доставка на стоката от куриерска фирма или служител на „Дарос Енерджи“ ООД.

       

        6. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.villadaros.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.villadaros.bg и да върне стоката с ненарушена цялост и в добър търговски вид. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес contact@villadaros.bg.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката е била повредена.

Също така можете да направите рекламация и да върнете стока, когато:

- ви е доставен продукт, различен от това, което сте поръчали;

- при транспортирането стоката е била повредена;

- има дефект във виното, което ви е доставено.

Приемаме рекламации в рамките на 30 дни след получаване на доставката. Ако имате проблем с качеството на виното (то е дефектно или развалено), ние ще го приемем обратно, включително и след изтичането на срока от 30 дни, но в рамките на разумно съхранение (не можем да приемем бяло вино на 5 години например).

В изброените по-горе случаи, можете да поискате доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната от вас, като отправите писмено искане до contact@villadaros.bg. В случай че стоката, за която се прави замяната надвишава по стойност оригиналната поръчка, трябва да доплатите разликата, а в случай че в на по-ниска стойност, ние ще ви предоставим ваучери за отстъпка при следваща покупка от нашия сайт.

В случай, че не искате да заменяте стоката, която връщате, ние се ангажираме да  възстановим в пълен размер заплатените от вас суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Адрес за връщане на продукти:

„Дарос Енерджи“ ООД, бул. Витоша 150, гр. София, 1408

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

Настоящите Общи условия са в сила от 14.02.2024 г.